Fantastiskt

Skrivet av Karin Nilsson

Varför går vi till jobbet på morgonen? För min egen del är det för att rädda världen. Inte som en brandman, sjuksköterska eller klimataktivist, det håller jag med om, men på mitt eget sätt. Jag tror på att förmedla kunskap.

Många kanske inte anser att ett museum är en kunskapskälla. Ett museum är ofta antingen för roligt eller för tråkigt för att handla om kunskap. Men museer ger oss insikt i det förflutna och i nutiden, och uppmuntrar oss att se på framtiden. Det är just den typen av kunskap som kan förändra världen.

Överdriver jag? En smula, kan tänkas. Men vad skulle hända om vi inte delade med oss av vad vi vet? Vem som helst skulle kunna bortse från fakta och omskapa vårt förflutna efter sina önskemål. Det skulle också kunna förändra världen. Det har hänt allt för ofta. Det förflutna bevisar det. Det förflutna är ett verktyg i vår tillvaro, oavsett hur vi ser på det. Kunskap är makt – och vi har ett sätt att sprida den.

Det digitala mediet är det snabbaste och mest heltäckande sättet att sprida kunskap och makt i mänsklighetens historia. Det digitala mediet skulle kunna vara det mest demokratiska sättet, om vi delar och delar lika. Vi vet att det finns många svårigheter, många om och men. Det får inte hindra oss från att försöka. Vi kan alla förändra en liten bit av världen om vi försöker. Det är därför jag går till jobbet.