En kunglig medalj till minne av ett gruvbesök

Skrivet av Samlingsbloggen

. I mitten syns tunnorna som människor och den brutna malmen transporterades upp i, genom gruvschaktet. Till vänster i bilden bryts malmen med kilar och släggor av arbetare. Över dem klättrar någon på en stege. Till höger eldar en man på berget för att lättare kunna bryta malmen.

Medaljens frånsida. Foto: Ann Nordlöf/ SHM

Målsättningen med det projekt jag arbetar i är att digitalisera 6000 medaljer ur det Kungliga Myntkabinettets samlingar. Samlingen innehåller en stor variation av föremål och jag har fastnat för en specifik medalj från Karl XI:s regeringstid. Medaljen slogs med anledning av Karl XIs besök vid Sala silvergruva. Besöket skedde den 13 augusti 1687 tillsammans med presidenten vid Bergskollegium och riksrådet Fabian Wrede, som också ansågs vara god vän med Karl XI.

Det är mycket vanligt att åtsidan (framsidan) av kungliga medaljer återger avbildningar av regenten eller dess monogram. Denna medalj utgör inget undantag då vi ser Karl XI iklädd harnesk. Frånsidans (baksidans) motiv anknyter mer specifikt till anledningen att medaljen slogs och präglas av en konstnärlig frihet i relation till hur verkligheten tedde sig vid tillfället.

Enligt den historia som berättas från detta tillfälle skall Karl XI och hans sällskap ha blivit nedfirade i tunnor. Kungens tunna skall ha varit blå och haft en bräda för kungen att sitta på, den sägs även finnas kvar i samlingarna vid Sala silvergruva. I mitten på medaljens frånsida kan man se en grupp män som besöker gruvan. Solen skiner ner ur dagbrottet. I mitten syns tunnorna som människor och den brutna malmen transporterades upp i, genom gruvschaktet. Till vänster i bilden bryts malmen med kilar och släggor av arbetare. Över dem klättrar någon på en stege. Till höger eldar en man på berget för att lättare kunna bryta malmen. Tillmakningsprocessen innebär att man eldar på berget för att sedan hälla på kallt vatten vilket medför att berget spricker och underlättar malmbrytningen.

Till minne av detta celebra besök lät Bergslagen slå denna medalj som graverades av graverades av Arvid Karlsteen. I Skokloster slotts samlingar finns även en skål bevarad från detta tillfälle.

Idag kan man fortfarande besöka Karl XI:s schakt vid Sala silvergruva.

Medaljen finner du även här.

/ Ann Nordlöf, antikvarie