Ekonomiska museet lanserar ny webb

Skrivet av Wilhelm Lagercrantz

Kungliga Myntkabinettet byter namn till Ekonomiska museet, flyttar till nya lokaler, lanserar en ny varumärkesplattform och ny webb. Det är den första av sex museisajter inom Statens historiska museer som byggs om och moderniseras.

Förutom våra sex museer har vi ytterligare två projekt som väntar på att få var sin ny webb, projektet Sveriges historia som riktar sig till skolelever och nya sök i samlingarna.

Vår digitalbyrå Bazooka har tidigare i år tagit fram anpassad webbdesign för alla museerna samt för Sveriges historia. Den kommer ligga till grund för de nya webbplatserna. Vi har även påbörjat arbetet med gemensam funktionalitet som exempelvis kalendarium och funktioner för att kunna bädda in samlingsinformation. Tack vare att vi från början tagit höjd för flera webbplatser som skall kunna ha delvis olika utseende och funktion har vi identifierat ett antal beståndsdelar, eller block som det kallas i WordPress, som med mindre inställningar kan förändras. På så sätt skapar vi en mängd variationsmöjligheter utifrån ett givet grundtema. I exemplet med kalendariet kommer man kunna slå av och på delfunktioner för att passa de olika museernas verksamheter.

Den nya versionen av WordPress (5+) arbetar med individuella block vilket gör att vi inte behöver fasta mallar för olika sidtyper utan istället bygger sidtyper själva med hjälp av blocken. Mycket mer flexibelt och det gör att vi inte måste anlita byrån varje gång vi vill ändra utseendet på webbplatsen.

Tvådelad puff som den ser ut i admin (klicka för att förstora).

Ovan ser ni en enkel tvådelad puff där man med inställningar kan bestämma var bilden placeras, om den skall ha en call-to-action-knapp, vilket färgschema den skall ha och om det skall vara fullbredd eller spaltbredd. Tema diskret och tema kontrast ger olika färger för de olika museerna baserat på deras grafiska profil.

Puff-grid där vi med en slider kan ställa in hur många puffar som skall visas i bredd.

Tillgänglighet

Ett av de viktigaste kraven på de nya webbarna har varit att göra dem så tillgängliga som möjligt. Någonting som är självklart för oss och som ligger i linje med vårt uppdrag men där även nya lagkrav gör det till en hygienfaktor. Förutom att ställa kravet på WCAG 2.1 AA i upphandlingen av digitalbyrå så har vi skrivit kontrakt med tillgänglighetsexperterna Access lab som gör en oberoende granskning av våra webbplatser innan släpp. Vår interna webb-grupp bestående av nio personer gör också användartester.

Tanken är att på samma sätt som det är svårt att korrekturläsa sin egen text så kan det vara bra att ha en oberoende granskare av tillgängligheten, både den tekniska och den innehållsmässiga. Access lab kommer att hjälpa oss kontinuerligt vid utveckling av nya moduler och funktioner samt vara ett stöd i innehållsarbetet.

Nästa lansering blir Sveriges historia nu i december.