2017-01-13

Tingsrättens dom fastställer Myntkabinettets äganderätt

Fredagen den 13 januari kom Stockholms tingsrätts dom gällande en tvist mellan Svenska Numismatiska föreningen och Kungl. Myntkabinettet. Ärendet gäller äganderätten till föremål ur en stor samling mynt, sedlar och polletter, från numismatikern Sven Svenssons kvarlåtenskap.

Tvisten har pågått i snart fem år och kulminerade i oktober 2014 då Svenska Numismatiska föreningen lämnade in en stämningsansökan, mot Myntkabinettet, till tingsrätten.

Sammanfattningsvis har tingsrätten fastställt att Statens historiska museer genom Kungliga Myntkabinettet har bättre rätt än Svenska Numismatiska föreningen till ett stort antal föremål. I domen fastställs också att Svenska Numismatiska föreningen ska ersätta staten för rättegångskostnader med 1 884 000 kronor.

Läs hela domen här.

Mer information kan lämnas av Kungl. Myntkabinettets chef,
Eva Ramberg
eva.ramberg@myntkabinettet.se
076 721 95 86