2017-11-30

Statens historiska museer om #utgrävningpågår

Dagens Nyheter publicerar i dag, 30 november, ett upprop undertecknat av 387 kvinnliga arkeologer. Under hashtagen #utgrävningpågår höjer de en enad röst mot sexuella trakasserier och övergrepp.

– Att läsa dessa berättelser från arkeologer gör mig både oerhört arg och ledsen, säger Maria Jansén överintendent på Statens historiska museer. Bra är dock att frågan kommer upp, och ut i det öppna. På Statens historiska museer accepteras ingen kränkande särbehandling eller diskriminering. Detta får inte förekomma.

– För mig som ansvarig för den uppdragsarkeologiska verksamheten vid myndigheten är det naturligtvis extremt viktigt att det här lyfts fram. Jag är helt enig med Maria Jansén vad gäller allvaret i uppropet, säger Irja Lööw, chef för Arkeologerna. Vi måste agera omedelbart om vi får kännedom om att en kollega utsatts för trakasserier, oavsett typ av händelse.

– Om trakasserier och sexuella övergrepp pågår inom myndigheten så måste det komma till vår kännedom, säger Maria Jansén. Endast då kan vi som arbetsgivare agera snabbt och tydligt. Vi har som arbetsgivare ansvar för en god och säker arbetsmiljö, och för att kränkande särbehandling förebyggs. Detta arbete kommer vi nu att intensifiera.