2017-06-01

SHMM och LSH går samman

Regeringen har den 1 juni beslutat att ge Statens historiska museer (SHMM) uppdraget att förbereda inordnandet av samtliga uppgifter vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) i SHMM från och med 1 januari 2018.

Samtidigt får LSH i uppdrag att förbereda överföring av myndighetens uppgifter till SHMM samt en avveckling av myndigheten.

Uppdraget följer på det förslag om ett samgående mellan LSH och SHMM som ligger i den Kulturarvsproposition som Riksdagen antog den 31 maj.

Maria Jansén, överintendent för SHMM:

– Vi har sedan en tid tillbaka arbetat med planeringen av ett samgående våra myndigheter emellan. Arbetet har flutit på mycket bra och jag ser fram emot att få arbeta vidare med så många kompetenta och engagerade människor både på SHMM och LSH.

– Vi är på väg mot en ny, starkare verksamhet med bredare kompetens och möjlighet till spännande samarbeten. Regeringen har förväntningar på att vårt arbete ska vara en inspiration för andra museer i Sverige, men också att vårt internationella arbete ska hålla hög klass. Det är ett sporrande uppdrag och att i höst få börja skissa på en ny vision och nya mål för den nya myndigheten är en oerhört spännande utmaning!

Malin Grundberg, överintendent för LSH:

– Ett samgående med SHMM ger möjligheter för oss alla att utvecklas. Jag ser fram emot den nya organisationen som kommer att stärka alla våra museer.