2016-05-26

Samgående mellan SHMM och LSH

Regeringen föreslår ett samgående mellan Statens historiska museer (SHMM) och Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH) från 1 januari 2018. Förslaget innebär bildandet av en större myndighet med breddat uppdrag kring historia i Sverige från forntid till nutid.

Syftet med förslaget är bland annat att den nya myndigheten, med utgångspunkt i sina samlingar och sin kunskap, ska bidra till att skapa förutsättningar för det demokratiska samhällets utveckling och säkerställa ett reflekterande förhållningssätt till historia.

– Jag är positiv till förslaget att vi får ett breddat uppdrag kring historia i Sverige, som sträcker sig fram till nutid, och den koppling som görs till museernas betydelse för ett demokratiskt samhälle, säger Maria Jansén, överintendent vid Statens historiska museer. Det ligger nära det arbetssätt vi har i dag. Vi är också glada över att vi föreslås gå samman med just de här museerna eftersom det känns ämnesmässigt naturligt.

– Tillsammans med Statens historiska museer skapas ett bra sammanhang där vi kan fortsätta utveckla våra redan starka museiverksamheter, säger Magnus Hagberg, överintendent vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet.

Regeringens förslag går nu ut på remiss där svaren ska vara inne om cirka tre månader.

Regeringens promemoria från den 26 maj 2016. (PDF)

Statens historiska museer (SHMM) är en central museimyndighet som består av Historiska museet, Arkeologerna och Kungl. myntkabinettet med Tumba bruksmuseum. Myndigheten förvaltar kulturarv och ger perspektiv på tillvaron för att stärka en demokratisk samhällsutveckling.

För mer information kontakta pressansvarig Ulrika Mannberg Günther
tel. 08-519 557 31, mobil 070-601 45 07 mail: ulrika.m.gunther(a)historiska.se.