2016-05-18

Rapport om mänskliga kvarlevor

I oktober 2015 fick Statens historiska museer (SHMM) i uppdrag av regeringen att göra en översikt om mänskliga kvarlevor vid museer. Den färdiga rapporten visar att minst 66 svenska museer har mänskliga kvarlevor i sina samlingar.

En arbetsgrupp har skickat en enkät till 390 offentliga museer, samrått med olika aktörer, genomfört en hearing och en workshop samt tagit fram underlag om etiska perspektiv och forskningsperspektiv.

Enkäten visar att minst 66 svenska museer har mänskliga kvarlevor i sina samlingar. Sammantaget rör det sig om kvarlevor från tiotusentals individer. Den största delen av kvarlevorna kommer från arkeologiska undersökningar och är övervägande från förhistorisk tid eller medeltid.

Mänskliga kvarlevor vid offentliga museer – hela rapporten!