SveDigArk – Nationell infrastruktur för digital arkeologi

SveDigArk är en infrastruktursatsning som samlar en mängd universitet och kulturarvsaktörer under ledning av Uppsala universitet. Syftet är att länka samma data från arkeologiska undersökningar, forskning, kulturarvssamlingar och kulturmiljöer för att möjliggöra avancerade datadrivna analyser. Inom SHM sker utveckling av samlingsförvaltningssystemet och föremålsdata som en del i uppbyggandet av den nya infrastrukturen.

Projektet leds av Karl-Johan Lindholm vid Uppsala universitet och pågår under 2022 – 2027. Det finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontaktperson

Elin Fornander: elin.fornander@shm.se

Om SveDigArk på projektets webbplats