2018-03-21

Maria Jansén får tre år till

Regeringen har vid sammanträde den 21 mars beslutat att förlänga Maria Janséns förordnande som överintendent vid Statens historiska museer med tre år.

Maria Jansén utsågs 2012 till överintendent för en period om sex år. Förlängningen innebär att hon blir kvar på posten till 2021.

– Naturligtvis är jag jätteglad för det fortsatta förtroendet, kommenterar Maria Jansén.