Jonas Monié Nordin

Nyckelord: globalisering, modernitet, kolonialism, samisk historia, subarktisk arkeologi, samlingshistoria

Jonas Monié Nordin är docent i historisk arkeologi med inriktning mot tidigmodern tid. Särskilt frågor om globalisering, kolonialism och det modernas uppkomst, samt arbetar med frågor som rör medeltiden. Forskningen har bedrivits vid Uppsala universitet, Stanford University och University of Maryland. Jonas Monié Nordin är även redaktör för tidskriften Meta – historiskarkeologisk tidskrift.

Publikationer – senaste fyra åren i urval

2019

Tornedalens bergsbruk från 1600-talet. Rapport över specialinventering och kartering hösten 2017
Typ av publikation: rapport
Av: Carl-Gösta Ojala och Jonas Monié Nordin
Utgivare: Uppsala Universitet & Norrbottens museum

Arkeologi i kolonialismens tjänst. Tidens landskap: En vänbok till Anders Andrén
Typ av publikation: bok
Av: Jonas Monié Nordin, Ed. Ljung, Cecilia et al
Utgivare: Lund: Nordic Academic Press

Industriarkeologi i norr: globala och lokala perspektiv på 1600-talets gruvindustri och industriarkeologi som arkeologisk erfarenhet
Typ av publikation: META – Historiskarkeologisk tidskrift
Av: Jonas Monié Nordin

Även Norden har en pinsam kolonial historia
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Jonas Monié Nordin
Utgivare: Dagens Nyheter, 11.1.2019

Colonial Entanglements: Crossroads,Contact Zones, and Flows in Scandinavian Global History
Typ av publikation: Itinerario, Special Issue on Scandinavian Colonial Entanglement, Vol. 43, No. 2, 191–193
Av: gästredaktörer Jonas Monié Nordin och Magdalena Naum

Mapping land and people in the North: Early modern colonial expansion, exploitation and knowledge
Typ av publikation:
Scandinavian Studies 91:1, 9– 133.
Av: Carl-Gösta Ojala och Jonas Monié Nordin

2018

Political economy and global repercussions: Reflections on past and present in global historical archaeology
Typ av publikation: Vetenskaplig artikel
Av: Jonas Monié Nordin
Utgivare: Journal of Post-Medieval Archaeology 52, 134–145. DOI: 10.1080/00794236.2018.1461435

Center of Diversity: Sámi in early modern Stockholm in the light of European colonial expansion. A historical archaeological approach’
Typ av publikation: International Journal of Historical Archaeology 22:4, DOI 10.1007/s10761-017-0430-5, 663–685
Av: Jonas Monié Nordin

Tactile Relations: Material Entanglement between Sweden and its Colonies
Av: Jonas Monié Nordin
Typ av publikation: kapital i boken Facing Otherness in Early Modern Sweden. Travel, Migration and Material Transformations, 1500-1800
Av: Magdalena Naum och Fredrik Ekengren
Utgivare. Monographs of the Society for the Post-Medieval Archaeology, Woodbridge: Boydell Press. 87–106. DOI: 10.2307/j.ctt22zmbnp.12.

Vart tog samiskan vägen?
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Jonas Monié Nordin
Utgivare: Uppsala Nya Tidning, 10.9.2018

När samerna slutade betraktas som svenskar
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Jonas Monié Nordin
Utgivare: Under strecket, Svenska Dagbladet 7.9.2018

2017

Copper Worlds: A Historical Archaeology of Abraham and Jakob Momma-Reenstierna and their Industrial Enterprise in the Torne River Valley, c. 1650–1680
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Carl-Gösta Ojala och Jonas Monié Nordin
Utgivare: Acta Borealia 2:2017, 103-133

Collecting, Connecting, Constructing: Early Modern Commodification and Globalization of Sámi Material Culture
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Carl-Gösta Ojala och Jonas Monié Nordin
Utgivare: Journal of Material Culture 23:1, 58–85. DOI: 10.1177/1359183517741663

Samer i imperiets mitt. Samiskt liv i det tidigmoderna Stockholm – en glömd historia
Av: Jonas Monié Nordin
Typ av publikation: vetenskaplig artikel i boken Tillfälliga Stockholmare, Anna Götlind och Marko Lamberg
Utgivare: Stockholmia förlag, 45–72

History Unfolds Det koloniala arvet
Av: Jonas Monié Nordin
Typ av publikation: vetenskaplig artikel i boken Samtidskonst möter historia
Redaktör: Helene Larson-Pousette
Typ av publikation: vetenskaplig artikel, Art and Theory: Stockholm, 189-195

Var är samerna? Lyft fram Sveriges blandade historia
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Jonas Monié Nordin
Utgivare: Dagens Nyheter 14.12.2017

2016

The world in a nutshell: a historical archaeology of early modern entanglement in Scandinavia and India studied through the life course of the Danish nobleman Ove Gjedde, 1594–1660
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Jonas Monié Nordin
Typ av publikation: Journal of Post Medieval Archaeology 50:2, 244–263

Organized Materiality: A Study of Material Culture and Space of the late Medieval Swedish Guilds
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Utgivare: Scandinavian Journal of History, Published online 15 July 2016. 42:1, 2017.1-27

Svensk järnhantering och det 30-åriga kriget 1618–1648: Öllösa bruk och de sörmländska järnindustriernas tidiga blomstringstid
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Georg Haggren, Mathias Bäck, Jonas Monié Nordin och Eva Skyllberg
Utgivare: Hammare och Fackla. 85-124

Intersecting Worlds: New Sweden’s Transatlantic Entanglements
Typ av publikation: Journal of Transnational American Studies 7 (1) 2016
Av: Gunlög Fur, Magdalena Naum och Jonas Monié Nordin
Utgivare:

När Sverige var en global slavnation
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Jonas Monié Nordin
Utgivare: Dagens Nyheter 18.12.2016

Inget för forskare?
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Jonas Monié Nordin
Utgivare: Uppsala Nya Tidning 14.12.2016

När Sverige var en global slavnation
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Jonas Monié Nordin
Utgivare: Dagens Nyheter 18.12.2016

2015

Metals of Metabolism: The Construction of Industrial Space and the Commodification of Early Modern Sápmi
Historical Archaeologies of Capitalism (revised edition) Eds. Mark P. Leone & Jocelyn Knauf.
Springer: New York. 249–272
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Av: Jonas Monié Nordin

Unearthing Atlantis and performing the past: Ancient things, alternative histories and the present past in the Baroque world
Typ av publikation: vetenskaplig artikel (Journal of Social Archaeology 15(1), 116–135)
Av: Jonas Monié Nordin

A Baroque Landscape of Earth, Water and Fire: The Production of Space at Skokloster, a Swedish Estate of the Seventeenth Century
Typ av publikation: vetenskaplig artikel
Utgivare: Landscapes 16(2) 126-144

Mining Sápmi – colonial histories and postcolonial perspectives on the exploitation of natural resources in northern Sweden
Typ av publikation: Artikel i tidskrift
Ingår i: Arctic Anthropology, ISSN 0066-6939, E-ISSN 1933-8139, Vol. 52, nr 2, s. 6-21
Av: Carl-Gösta Ojala och Jonas Monié Nordin

Pågående projekt

Det delade landet. Samisk historia och mångkulturalitet före det moderna

Tidigare projekt

2014–2018
Att samla Sápmi: Tidigmodern globalisering av samisk materiell kultur och det samiska kulturarvet idag

2014–2017
A Colonial Arena: Landscape, People and Globalization in Inland Northern Sweden during the Early Modern Period

2011−2015
A global network research project dedicated to discussing material culture and material remains of Scandinavian early modern colonialism

2008−2013
Material Culture, Modernity and Global Space, Swedish title: Andra tider, andra platser

Arbetat i projekten

2015–2018
Understanding the Cultural Impacts and Issues of Lapland Mining: A long-term perspective on sustainable mining policies in the north. Funded by the Finnish Academy. Hosted by University of Oulu/Uleåborg. Member of project group

2015–2017
I stadens utkant – Svensk-romska livsberättelser & lägerplatser från 1900-talet. Bekostat av Riksantikvarieämbetet