Bildmärkning ”BUS”

För bilder på myndighetens webbplatser märkta BUS gäller följande:
Alla rättigheter förbehållna. Statens historiska museer äger inte upphovsrätten till detta verk men har genom avtalslicens med föreningen Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) rätt att visa bilden på sidan.

Läs mer på Bildupphovsrätt i Sveriges hemsida.