Fyndinlämning – för dig som arkeolog

Här kan du som uppdragsarkeolog få information om fyndinlämning.

Myndighetens anvisningar för hantering av arkeologiska fynd.pdf

Statens historiska museers riktlinjer för fyndinlämning utgår ifrån Kulturmiljölagen

Kontakt fyndinlämning Statens historiska museer

För frågor rörande hantering och inlämning av fyndmaterial samt digitala fyndlistor, mejla Fyndinlamning@shm.se

Råd till fyndhantering av Ostlänken

Allt fyndmaterial från Ostlänken ska fyndfördelas till Statens historiska museer (SHM). Det gäller fyndmaterial hittade mellan Södertälje och Linköping. Fynden ska registreras, märkas, ordnas och lämnas in enligt SHM:s anvisningar.

Kontakt fyndhantering av Ostlänken

För rådgivning om praktiska och tekniska detaljer kring Ostlänken kontakta: ostlanken@shm.se