Fyndinlämning – för dig som arkeolog

Här kan du som uppdragsarkeolog få information om fyndinlämning.

Styrdokument och vägledningar

Packmaterial

Fyndinlämningar genererar mycket packmaterial som SHM inte har möjlighet att återanvända i den egna verksamheten. För att bidra till ett mer långsiktigt hållbart resursutnyttjande erbjuder SHM därför alla fyndinlämnande institutioner möjlighet att hämta använt silkespapper.

Kontakt fyndinlämning SHM

För frågor rörande hantering och inlämning av fyndmaterial samt digitala fyndlistor, mejla fyndinlamning@shm.se

Råd till fyndhantering av Ostlänken

Allt fyndmaterial från Ostlänken ska fyndfördelas till Statens historiska museer (SHM). Det gäller fyndmaterial hittade mellan Södertälje och Linköping. Fynden ska registreras, märkas, ordnas och lämnas in enligt SHM:s anvisningar.

Kontakt fyndhantering av Ostlänken

För rådgivning om praktiska och tekniska detaljer kring Ostlänken kontakta: ostlanken@shm.se