Nu händer det grejer!

Skrivet av Eva Vedin

Utvecklingen av Statens historiska museers (SHM) samlingssök rullar på och äntligen har vi lanserat en rad nya funktioner som till huvudsak riktar sig till de användare som är intresserad av våra arkeologiska samlingar.

Fler filter

Fyra nya filter för föremålen gör det nu lättare att göra mer komplexa sökningar med flera parametrar. Filtren ger möjlighet att filtrera på arkeologisk period (tex bronsålder eller vikingatid) men även filtrera på föremål från en viss typ av arkeologisk kontext, tex stensättning eller stolphål.

De två sista filtren vänder sig främst till våra osteologiska användare. Det är nu möjligt att filtrera på arter till exempel Alces alces och benslag till exempel Cranium

Viktig att tänka på när det gäller våra osteologiska samlingar är att det är latinska namnet för både arter och benslag som gäller. SHM:s data har under många år varit en blandning mellan svenska, latin, tyska och någon enstaka engelsk term. Här pågår ett stort städarbete hos oss och mycket är redan städat men det är latin som gäller framgent.

För er som inte känner er så hemma på latin men ändå är intresserad av osteologiska bedömningar så visas även den svenska termen på föremålsposterna och därför går det att fritextsöka det svenska namnet men det blir inte lika stringent som att använda filtren.

Ny typ av träfflista

Något som redan från början funnits på vår lista över utvecklingspunkter är fler typer av träfflistor. Vår första träfflista var i huvudsak fokuserad på den typ av information som våra kulturhistoriska samlingar behöver. Visserligen har vi efter allmän förfrågan lagt till ett fält förvärvsnummer (tidigare benämnt inventarienummer) i den för att göra den mer ”arkeologivänlig” men nu har vi äntligen en helt ny träfflista som innehåller mycket mer data och framför allt data som är viktig för de arkeologiska samlingarna.

Vi hoppas att den nya träfflistan ska underlätta mycket för er som söker arkeologiska föremål.

Nya objektstyper är sökbara

Nu är det också möjligt att söka fler av våra objektstyper. De som är mest relevant för er med arkeologiskt intresse är att det går att söka efter undersökningar och arkeologiska kontexter. Till en början går det bara fritextsöka men på vår utvecklingslista finns filter anpassade för dessa objektstyper.

Mängder av ny och bättre data varje dag

I Historiskas gamla söktjänst har inte någon information uppdaterats sedan augusti 2018 och det har självklart hänt mycket med SHM:s data sedan dess. För Historiska museets samlingar innebär det tex att det tillkommit drygt 91 000 föremålsposter som inte finns i den gamla söktjänsten. Dagligen tillkommer det nya föremål och bilder. I år har takten ökat tack vare att SHM fått extra medel för digitalisering och därmed kunnat anställa en rad personer som jobbar med föremålsregistrering och fotografering av myndighetens samlingar. Nämnas kan att för de arkeologiska samlingarna används de extra digitaliseringsmedlen till riktade registreringsinsatser för material från Stora Förvar, bronsåldern och medeltida stadsmaterial.

SHM fortsätter parallellt med nyregistreringen att jobba med datastädning för att höja kvalitén på den data vi redan har och på sikt hoppas vi att det ska underlätta möjligheterna att söka efter data och göra SHM:s data möjlig att genomföra datadriven forskning på. SHM jobbar med sin data enligt FAIR-principerna vilka kan sammanfattas:

F (Findable)
A (Accessible)
I (Interoperable)
R (Reuseble)

Vi jobbar också aktivt med att koppla termer, platser, händelser och personer som finns i vår databas till externa auktoriteter för att vår data ska bli så användbar som möjligt.

Vad händer härnäst?

Som jag tidigare nämnt står filter för andra objektstyper på vår utvecklingslista. Tex filter för att geografiskt kunna filtrera fram undersökningar och arkeologiska kontexter men även ett filter för att söka kontexter som innehåller en vis typ av föremål.

Vi jobbar också för att vi ska kunna visa om föremål är utställda så att våra digitala besökare vet om föremålet går att se vid ett besök i våra fysiska utställningar.

En annan sak vi tittar på är hur vi ska kunna ersätta vårt gamla katalogläsningssytem, Catview så att vi får en modernare produkt men som också är mer integrerad i vårt nya sök. Det arbetet kommer att ta tid så det finns all anledning att återkomma till det i ett senare blogginlägg. Självklart kommer vi inte stänga den gamla trotjänaren Catview förrän vi har en fullgod ersättning.

Feedback

Som vanligt önskar vi feedback på det arbete vi gör med Sök i samlingarna. Har ni frågor, synpunkter eller idéer, hör av er till oss! Speciellt ni som är flitiga användare av Historiskas gamla söktjänst är vi intresserad av feedback från. Vad saknar ni i den nya söktjänsten som finns i den gamla? Eller vilken funktionalitet saknar ni som varken finns i den gamla eller i den nya?

Feedback kan mejlas till följande adress: digitalcollections(at)shm.se

Samlingssöket hittar ni här: Sök i samlingarna