3D + kulturarv, en inspirationsdag

Skrivet av Erik Lernestal

Datum: Fredag 8 maj 2020 kl 09:00 – 16:30. 

Evenemanget skjuts upp till ett ännu obestämt datum p g a det rådande läget kring Covid-19.

Länken till anmälan nedan kommer att hållas öppen för att vi ska kunna fortsätta att samla in intresse och förslag på innehåll. Anmälan är inte bindande utan se det som en intresseanmälan. När vi har ett nytt datum så går vi ut med detta till dem som anmält intresse.

Plats: Historiska museets hörsal i Stockholm. Ingång från Storgatan 41.

Anmäl dig här

Vid Statens historiska museer har vi sedan 2016 utforskat möjligheter och fördelar men också nackdelar och svårigheter med 3D. I en tillåtande miljö, med små medel och med obefintliga förkunskaper så lärde vi oss snabbt att skapa vettiga 3D-modeller av både föremål och miljöer med hjälp av fotogrammetri. Vi såg snabbt potentialen i hur resultaten kunde användas inom verksamheten. Idag använder vi 3D som ett verktyg för att skapa nya ingångar till våra samlingar och öka tillgängligheten till det kulturarv som vi förvaltar.

Våra resultat från bland annat Livrustkammaren och Hallwylska museet har uppmärksammats på flera håll och vi har berättat om våra erfarenheter inom området i olika sammanhang. Vi har också tagit emot en del förfrågningar om möjligheten till studiebesök hos oss.

På SHM jobbar vi med målsättningen att kommunicera vårt arbete, att aktivt dela med oss av våra erfarenheter samt att lyssna för att lära. Inom området 3D har vi inte riktigt levt upp till detta. Därför tar vi oss nu i kragen och bjuder in till en heldag tillägnad erfarenhetsutbyten, samkväm och inspiration kring allt relaterat till 3D och kulturarv.

Planeringen är ännu i sin linda så för att dagen ska bli så givande som möjligt för oss och för dig så hoppas vi på att få in dina förslag och förväntningar på vad dagen bör innehålla så att vi kan sätta ihop ett så bra program som möjligt. Kanske vill du presentera något som du eller din organisation har producerat?

Dagen leds av Erik Lernestål som ansvarar för utvecklingen inom området vid SHM.

Dagen kommer att vara kostnadsfri men föranmälan krävs då antalet platser är begränsat. Finfika ingår som utlovat men var och en står för egen lunch som intas gemensamt i museets restaurang.

Välkommen!