2017-11-29

Beslut om insynsråd från 2018

Kulturdepartementet har fattat beslut om ledamöter i myndighetens insynsråd åren 2018–2020. Beslutet innebär att nuvarande ledamöters uppdrag förlängs.

Rådets ledamöter är därmed även fortsatt:

  • Anders Högberg, professor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö
  • Eskil Franck, docent i teologi
  • Johanna Sandahl, agronom och ordförande i Naturskyddsföreningen
  • Seher Yilmaz, kommunikationskonsult och ordförande i Rättviseförmedlingen