2024-03-01

Kul med kakel

När jag inte jobbar i digitaliseringsprojektet på SHM så medverkar jag i ett forskningsprojekt om kakel, och då i synnerhet med 1600-talets kakelugnar. Vilken tur att jag inom digitaliseringsprojektet fått tidigmodern tid på min lott och får grotta ner mig i kaklet från kvarteret Biografen i Nyköping! Kvareteret Biografen i Nyköping ligger ett par kvarter ...

2024-02-23

Föremålen berättar

Museisamlingen vid Sveriges museum om Förintelsen växer snabbt. Många är de minnen, berättelser och föremål som kan berätta om Sveriges relation till Förintelsen, och samlingen hade inte kunnat byggas upp utan hjälp från alla de människor som vill dela med sig. För varje person som vill skänka ett föremål eller berätta en berättelse, gör museets ...

2024-02-16

Den franske Solkungens lysande gåva

Med anledning av det nyligen genomförda franska statsbesöket i Sverige vill vi gärna påminna om den så kallade ”franska gåvan” i Livrustkammarens samlingar – en av de kanske finaste diplomatiska gåvor som en svensk kung har fått. Denna gåva har ännu en nästan bedövande glans. Det var, som den franske utrikesministern Arnauld de Pomponne (1683–1697) ...

2024-02-12

När det moderna blir gammalt

På museer är det mesta gammalt, ibland väldigt gammalt, och det är nog en del av poängen med att besöka ett museum att få möta något som en annan människa höll i sin hand för hundra eller tusentals år sedan. Trä, läder, ben, horn och metall ur historien reser med oss in i framtiden. Men ...

2024-02-02

Ett gyllene altare från Broddetorp

  Ett ovanligt och intressant romanskt föremål är det så kallade Broddetorpsaltaret. Det kommer från Broddetorps kyrka i Västergötland och är på stilmässiga grunder daterat till omkring 1150–1160. Den dendrokronologiska undersökning som har gjorts bidrar mer till materialproveniens än datering, då den visar att träet i stommen kommer från en ek som har vuxit i ...

2024-01-26

Ett delfinmynt från Olbia

Man brukar generellt ha en bild av hur ett mynt ska se ut. De kan ha varierande storlek, varierande vikt och vara tillverkade i varierande material. Oftast är de runda, möjligtvis med ett hål i mitten. Kanske kan man sträcka sig till en fyrkantig form. Men innan den vedertagna myntformen så kunde vissa vara aningen ...

2024-01-19

Att uppdatera en basutställning

År 2010 invigdes utställningen Sveriges historia på Historiska museet (bild 1). Efter sina dryga tio år hade utställningen, förutom damm och annan smuts, samlat på sig en del förbättringspotential. Via museets förvaltningsgrupp formulerades därför ett projekt för att omhänderta en rad olika insatser för att uppdatera utställningen, med syfte att ge den lite nytt liv. ...

2024-01-11

Digitalisering av världens största samling av vikingatida engelska mynt

Ekonomiska museet – Kungl. myntkabinettet i Stockholm har i sin ägo världens största samling av engelska mynt ca 980−1050 tack vare rika fynd från vikingatiden, som p.g.a. en lång antikvarisk tradition till stor del hamnade på museet. Den viktigaste numismatiska referenssamlingen utgörs av den s.k. Bror Emil Hildebrands (1806−1884) samling. Samlingens namn syftar inte på ...

2024-01-05

Kung Gustavs hjälm på resa

En stor del av arbetet vid samlingsavdelning handlar om att förbereda utlån av föremål till olika utställningar. Detta är ett sätt att tillgängliggöra myndighetens samlingar på såväl regional, nationell som internationell nivå. Beroende av vilken del av samlingen man arbetar med kan antalet lån, antalet föremål och deras komplexitet variera. Man kan däremot sluta sig ...

2023-12-29

Låneverksamheten gör samlingarna tillgängliga för fler

Det är inte bara på våra sju museer i Stockholm med omnejd som myndighetens samlingar visas, utan våra föremål kan ses i hela Sverige och även på några platser utomlands. Vår myndighet Statens historiska museer bedriver nämligen en omfattande låneverksamhet och i dagsläget är fler än 20 000 föremål ur samlingarna utlånade. Bland låntagarna finns bland ...