Press

Senaste nyheterna från SHM finns här.

Presskontakter

Myndigheten och museerna

Emma Ågrahn, kommunikatör,
Skoklosters slott, Tumba bruksmuseum,
+46(0)8-402 30 18, emma.agrahn(a)shm.se

Maria Rosén, kommunikatör,
Livrustkammaren, Hallwylska museet,
+46(0)8-402 30 15, maria.rosen(a)shm.se

Ulrika Mannberg, kommunikatör,
Myndigheten, Historiska museet,
+46(0)8-519 557 31, ulrika.mannberg(a)shm.se

Åsa Hallemar, kommunikatör,
Kungl. Myntkabinettet,
+46(0)8-519 553 07, asa.hallemar(a)shm.se

Arkeologerna

Christina Klotblixt, chef Redaktion och teknik
+46(0)10-480 80 01, christina.klotblixt(a)arkeologerna.com

Ninna Bengtsson, redaktör
+46(0)10-480 80 76, ninna.bengtsson(a)arkeologerna.com