Stopp för utlån ur Historiska museets samlingar

Arbetet med Historiska museets samlingar kommer under 2019 påverkas av pågående ombyggnationer i kvarteret Krubban, samtidigt som planerade utställningsproduktioner och större magasinsprojekt kräver stora arbetsinsatser. SHM har därför beslutat om ett tillfälligt stopp för utlån ur Historiska museets samlingar från och med 1 januari till och med 31 december 2019.

Lånestoppet omfattar de arkeologiska samlingarna inklusive den osteologiska samlingen, samt de kyrkliga samlingarna. Låneansökningar inkomna före 31 december 2018 kommer att behandlas med sex månaders handläggningstid.

Vid frågor rörande stopp för utlån ur Historiska museets samlingar, kontakta avdelningschef Kent Andersson, kent.andersson(a)shm.se, +46(0)8-519 556 60, eller enhetschef Elisabet Regner, elisabet.regner(a)shm.se, +46(0)8-519 556 67.