Dokument

Styrdokument

Årsredovisningar

Övriga dokument, kontakta:

  • Håkan Larsson, chef avdelningen för Verksamhetsstöd,
    +46(0)8-519 556 25, hakan.larsson(a)shm.se
  • Karin Nilsson, chef avdelningen för Kommunikation och digitalisering
    +46(0)8-402 30 65, karin.nilsson(a)shm.se
  • Annica Ewing, tf chef avdelningen för Samlingar och forskning,
    +46(0)8-519 556 87, annica.ewing(a)shm.se
  • registrator@shm.se