Dokument

Styrdokument

Årsredovisningar

Övriga dokument, kontakta:

 • Åsa Magnusson, biträdande överintendent, chef avdelningen för Ledningsstöd,
  +46(0)8-519 556 23, asa.magnusson(a)shm.se
 • Håkan Larsson, chef avdelningen för Verksamhetsstöd,
  +46(0)8-519 556 25, hakan.larsson(a)shm.se
 • Karin Nilsson, chef avdelningen för Kommunikation och digitalisering
  +46(0)8-402 30 65, karin.nilsson(a)shm.se
 • Annica Ewing, tf chef avdelningen för Samlingar och forskning,
  +46(0)8-519 556 87, annica.ewing(a)shm.se
 • registrator@shm.se