Om du hittar ett historiskt föremål

Vad är ett fornfynd?

Fornfynd är ett föremål från förhistoriska eller äldre tider, före 1850, som saknar ägare när de hittats. Det kan vara allt ifrån stenyxor, redskap och smycken till mynt och andra föremål av olika material.

Vad gör du om du hittar fornfynd?

Om du hittar ett fornfynd ska du anmäla det till Länsstyrelsen i det län där fyndet är hittat. Föremålet och fyndplatsen kan vara mycket intressanta för att förstå vår historia. Staten har rätt att lösa in fornfynd och kan i vissa fall ge en hittelön. De kan också välja att avstå och då återlämnas fyndet till dig som hittat det.

Vill du veta mer om fornfynd?

Besök Riksantikvarieämbetet webbplats