Avdelningen för Kommunikation och digitalisering

Avdelningen ansvarar för att förvalta, kontextualisera och tillgängliggöra de materiella och immateriella kulturarv som ingår i myndighetens samlingar och miljöer. I uppdraget ingår såväl operativt arbete som kunskapsuppbyggnad och annan utveckling inom kommunikation, digitalisering, utställningsteknik och projektplanering.

Grunden för verksamheten är att inom ramen för avdelningens ansvarsområden utveckla, ge stöd åt och omsätta verksamhetsidéer uppkomna såväl inom den egna avdelningen som inom myndigheten som helhet.

Avdelningen ansvarar för att utveckla museiverksamheten och öka allmänhetens tillgång till samlingar och museimiljöer genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Avdelningen har därtill i särskilt uppdrag att utnyttja de samordnings- och synergieffekter som skapas av att nämnda ansvarsområden ligger i en och samma avdelning.

Ansvarsområden

  • Kommunikation (strategiska och operativa frågor för myndigheten samt dess olika varumärken)
  • Digitalisering (strategiska och operativa frågor för myndigheten och dess avdelningar)
  • IT-stöd (strategi, stöd och förvaltning)
  • Utställningsteknik (metodutveckling, stöd och förvaltning)
  • Projektarbete (modell, metodutveckling, arbetsprocesser och stöd)

Medarbetare

Fredrik Lindén, tf chef avdelningen för Kommunikation och digitalisering,
+46(0)70-667 00 82, fredrik.linden@shm.se

Annika Froman Ekbom, IT-ansvarig,
+46(0)8-402 30 41, annika.froman.ekbom@shm.se

Azad Karimi, intendent digitalisering,
azad.karimi@shm.se

Azam Tehrani, intendent digitalisering,
+46(0)8-402 30 44, azam.tehrani@shm.se

Camilla Tamm, inköpare museibutikerna,
+46(0)8-402 30 11, camilla.tamm@shm.se

Cecilia Marmolin, projektledare,
+46(0)8-519 556 09, cecilia.marmolin@shm.se

Elinor Rajka Lindgren, intendent digitalisering,
elinor.rajka.lindgren@shm.se

Erik Lernestål, fotograf,
+46(0)8-402 30 55, erik.lernestal@shm.se

Eva Vedin, intendent digital förmedling,
+46(0)8-519 556 19, eva.vedin@shm.se

Fredrik Andersson, intendent digitala system,
+46(0)8-402 30 08, fredrik.andersson@shm.se

Gösta Sandell, intendent digital förmedling,
+46(0)8-402 30 84, gosta.sandell@shm.se

Jens Mohr, fotograf,
+46(0)8-402 30 53, jens.mohr@shm.se

Jessica Söderqvist, projektansvarig,
+46(0)8-402 30 83, jessica.soderqvist@shm.se

Julie Melin, intendent digital förmedling,
+46(0)8-519 557 01, julie.melin@shm.se

Katarina Nimmervoll, bildintendent,
+46(0)8-519 556 52, katarina.nimmervoll@shm.se

Lennart Liverstrand, tekniker,
+46(0)8-402 30 07, lennart.liverstrand@shm.se

Linnéa Karlberg Lundin, intendent digital förmedling,
+46(0)8-402 30 46, linnea.lundin@shm.se

Magnus Francke, IT-tekniker,
+46(0)8-519 556 26, magnus.francke@shm.se

Malin Löfmark, gruppchef besöksservice,
+46(0)8-519 556 43, malin.lofmark@shm.se

Mårten Jansson, projektledare,
+46(0)8-402 30 82, marten.jansson@shm.se

Ola Myrin, fotograf,
+46(0)8-519 553 50, ola.myrin@shm.se

Pernilla Tenje, utställningsformgivare och produktionsledare,
+46(0)8-519 556 64, pernilla.tenje@shm.se

Sara Dixon, intendent digital förmedling,
+46(0)8-402 30 96, sara.dixon@shm.se

Susanna Zidén, projektledare,
+46(0)8-519 557 03, susanna.ziden@shm.se

Wilhelm Lagercrantz, intendent digital strateg,
+46(0)8-519 557 25, wilhelm.lagercrantz@shm.se

Enheten för Kommunikation

Fredrik Lindén, kommunikationschef,
+46(0)70-667 00 82, fredrik.linden@shm.se

Anna Glowacki, kommunikatör,
+46(0)8-519 553 12, anna.glowacki@shm.se

Charlotta Andersson, kommunikatör, grafisk formgivare,
+46(0)8-402 30 16, charlotta.andersson@shm.se

Clara Carlson, kommunikatör, webbredaktör,
+46(0)8-402 30 13, clara.carlson@shm.se

Emma Ågrahn, redaktör sociala medier och kommunikatör,
pressansvarig Skoklosters slott
+46(0)8-402 30 18, emma.agrahn@shm.se

Jenny Marchi, kommunikatör, grafisk formgivare,
+46(0)8-519 556 45, jenny.marchi@shm.se

Maria Rosén, kommunikatör, pressansvarig
Livrustkammaren, Hallwylska museet,
+46(0)8-402 30 15, maria.rosen@shm.se

Susanne Samuelsson, kommunikatör, pressansvarig Tumba Bruksmuseum,
ansvarig strategiska samarbeten och allianser,
+46(0)8-402 30 17, susanne.samuelsson@shm.se

Ulrika Mannberg, kommunikatör, pressansvarig
Historiska museet och myndigheten Statens historiska museer,
+46(0)8-519 557 31, ulrika.mannberg@shm.se

Åsa Hallemar, kommunikatör, pressansvarig Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet,
+46(0)8-519 553 07, asa.hallemar@shm.se