Avdelningen för Digitalisering och IT

Avdelningen ansvarar för att i samarbete med övriga avdelningar driva och utveckla verksamhet inom digitalisering, digital förmedling, IT och telefoni.

Avdelningen arbetar med att öka allmänhetens tillgång till samlingar och museimiljöer genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Avdelningen ska i samverkan med övriga avdelningar bedriva digitalisering, utveckla digital förmedling och ge stöd till museerna och övriga myndigheten. Ansvaret omfattar även digital infrastruktur, internt IT-stöd och förvaltning av system.

Grunden för verksamheten är myndighetens samlingar och miljöer samt kunskapen om dem. Verksamheten ska med dessa källor som grund bidra till att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Ansvarsområden

  • Digitalisering och digital förmedling (strategiska och operativa frågor för myndigheten och dess avdelningar)
  • Foto och bildhantering (fotografering och bildförmedling)
  • IT-stöd och telefoni (strategi, stöd och förvaltning)

Avdelningschef

Annika Froman Ekbom, tf chef avdelningen för Digitalisering och IT
+46(0)8-402 30 41, annika.froman.ekbom@shm.se

Medarbetare

Azad Karimi, intendent digitalisering,
azad.karimi@shm.se

Christina Klotblixt, projektledare IT,
+46(0)10-48 08 001, christina.klotblixt@shm.se

Elinor Rajka Lindgren, intendent digitalisering,
+46 (0)8-402 30 04, elinor.rajka.lindgren@shm.se

Erik Lernestål, fotograf,
+46(0)8-402 30 55, erik.lernestal@shm.se

Eva Vedin, intendent digital förmedling,
+46(0)8-519 556 19, eva.vedin@shm.se

Fredrik Andersson, intendent digitala system,
+46(0)8-402 30 08, fredrik.andersson@shm.se

Gösta Sandell, intendent digital förmedling,
+46(0)8-402 30 84, gosta.sandell@shm.se

Jasmine-Beatrice Hansén, digital producent,
+46(0)8-519 557 38, jasmine-beatrice.hansen@shm.se

Jens Mohr, fotograf,
+46(0)8-402 30 53, jens.mohr@shm.se

Julie Melin, intendent digitala system,
+46(0)8-519 557 01, julie.melin@shm.se

Katarina Nimmervoll, bildintendent,
+46(0)8-519 556 52, katarina.nimmervoll@shm.se

Linnéa Karlberg Lundin, intendent digital förmedling,
+46(0)8-402 30 46, linnea.lundin@shm.se

Magnus Francke, IT-tekniker,
+46(0)8-519 556 26, magnus.francke@shm.se

Ola Myrin, fotograf,
+46(0)8-519 553 50, ola.myrin@shm.se

Petrina Vasileiou, digital intendent,
+46(0)8-519 556 38, petrina.vasileiou@shm.se

Rikard Nordström, systemförvaltare inom DAM system,
+46(0)8-519 557 26, 
rikard.nordstrom@shm.se

Sandra Maria Åberg, systemförvaltare,
+46 (0)8-519 557 30, sandra.aberg@shm.se

Sara Dixon, intendent digital förmedling,
+46(0)8-402 30 96, sara.dixon@shm.se

Wilhelm Lagercrantz, intendent digital strateg,
+46(0)8-519 557 25, wilhelm.lagercrantz@shm.se