Historiska bygger om Centralmagasinet

Historiska museet bygger om det så kallade Centralmagasinet i kvarteret Krubban i Stockholm. Magasinet stängs 15 augusti 2016 och beräknas öppna igen i slutet av 2017.

I magasinet förvaras en stor del av museets samlingar av arkeologiskt material från olika tidsåldrar, i synnerhet material från äldre undersökningar. Samlingarna i Centralmagasinet och direkt angränsande magasin kommer att vara otillgängliga för besök, utlån och annan verksamhet under hela ombyggnadsperioden.

Observera att ombyggnationen inte berör följande magasin/samlingar: medeltida träskulpturer, textil, stenålderns lösfynd samt allt material som förvaras i våra fjärrmagasin i Depå Munkhättan, Tumba.