Museipedagoger till Historiska museet

Historiska museet söker ett antal museipedagoger på deltid.

Arbetsuppgifter
Som museipedagog på Historiska museet utför du visningar av museets utställningar främst inom ramen för skolprogrammet, samt aktiviteter för barn och unga på helger och lov. Du möter skolgrupper i alla åldrar, men även i förekommande fall SFI-studenter, specialbokade grupper och allmänna museibesökare. Du arbetar inom ramen för den pedagogiska arbetsgruppen och deltar i utvecklingen av museets pedagogiska erbjudanden.

Tjänsterna är tillsvidareanställningar med olika anställningsomfattning, mellan 20 och 50%. Arbetstiden är verksamhetsanpassad och schemalagd med tyngdpunkt på förmiddagar tisdag-fredag, samt vissa helger. I tjänsten ingår även tjänstgöring på andra tider utöver detta t.ex. under skollov, samt i förekommande fall på kvällar.

Vi söker dig

  • som är utbildad i relevanta ämnen och har erfarenhet som museipedagog
  • som har stor vana av att leda skolklasser i visningar på ett museum och/eller gärna har andra erfarenheter från skola, fritids eller lärarutbildning
  • som har kunskap om Historiska museets utställningar
  • som har kunskaper både om de förhistoriska perioderna och historisk tid
  • som kan utföra pedagogiska aktiviteter för olika slags grupper utifrån människors skiftande behov samt är bekväm med att arbeta med olika material och olika pedagogiska metoder

Du är

  • strukturerad och ansvarstagande
  • flexibel och kan agera utifrån behoven i olika situationer
  • har stort intresse av att ge grupperna inspirerande möten med historien
  • en samarbetande person som gärna möter många människor

Om att söka
Upplysningar om tjänsten lämnas av museichef Katherine Hauptman, tel. 08-519 556 70. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialisten Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Erica Nyström, tel. 08-519 557 35. Skriv ett personligt brev på max 1 A4-sida där du berättar om dina erfarenheter och bifoga en kortfattad CV. Skicka din ansökan, senast den 27 maj, per e-post till registrator@shm.se och märk ansökan med ref.nr. 211-459-2018 och skriv namn och ämne i ämnesraden.

Mer info om Historiska museet
Historiska museets verksamhet utgår från övertygelsen om att historia skapar medvetenhet om att samhället går att förändra, något som är en förutsättning för en fortsatt demokratisk utveckling. Historiska museet som arbetsplats ska vara fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter till alla. Det långsiktiga målet är att personalen ska spegla människors mångfald i samhället.

Läs mer om Historiska museet och om Myndigheten Statens historiska museer här: www.historiska.se och www.shm.se