Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Statens historiska museums anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.


Beslut rekryteringsärende 211-1055-2018

Statens historiska museer beslutar att anställa Alexander Jarc som Controller hos Arkeologerna.

Vid protokollet

Kicki Nylander
HR

Justerat

Irja Lööw
Avdelningschef Arkeologerna

Beslut rekryteringsärende 211-1104-2018

Statens historiska museer beslutar anställa;
Moa Samuelsson
Hanna Lejon
Johan Hansson
Leif Östman
Nicklas Wellbäck
Michaela Carlberg
Kerstin Thorén
Kajsa Fahlander
Ebaluna Guevara Acevado
Hanna Kronblad
Jonas Mossberg
Clara Strömberg
Vladimir Oknich
Julia Lundström

som Pedagoger 20% deltid till Hallwylska museet.

Vid protokollet

Cecilia Carenfelt
HR

Justerat

Heli Haapasalo
Museichef

Beslut i anställningsärende 211-1116-2018

Statens historiska museer beslutar anställa Sofi Hjort (700213-7169) som Intendent med fokus på pedagogik till Livrustkammaren.

Sofi Hjort omfattas av RALS 2019.

Vid protokollet

Cecilia Carenfelt
HR

Justerat

Malin Grundberg
Museichef

 

Beslut rekryteringsärende 211-1115-2018

Statens historiska museer beslutar anställa Irina Schütz som lokalvårdare, 50% till Livrustkammaren.

Vid protokollet Cecilia Carenfelt
HR

Justerat Malin Grundberg
Museichef

Beslut rekryteringsärende 211-1108-2018

Statens historiska museer beslutar anställa Karin Bogaeus och
Felicia Säfvenberg  som pedagoger till Hallwylska museet.
Bägge har provanställning t o m 2019-07-30

Anslaget på Statens historiska museums webb 2019-01-17

Vid protokollet

Cecilia Carenfelt
HR
Justerat
Heli Haapasalo
Museichef


Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shmm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala även om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet skall ändras.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas. Beslut finns även anslaget på Statens historiska museers anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till regeringen.

Om något är oklart kan du vända dig till personalspecialisten på Statens historiska museer, tfn. 08-519 556 00.