Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Statens historiska museums anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.


 

Anställning av Säsongspersonal till Skokloster slott vid Statens historiska museer

Statens historiska museer beslutar att anställa Caroline Ringstad, Camilla Wallin Bergström, Manne Hedén, Rasmus Clausen, Sofie Lundberg, Hampus Brolin, Hannele Holmberg, Camilla Jansson, Evelina Asp, Anna Tilly Karlsson, Levi Blad, Astrid Ahnlund, Andrea Edström, Camilla Jansson, Vladimir Okhnich som museivärd och guide.

Anslaget på Statens historiska museums anslagstavla den …2018-05-21………

Vid protokollet         Cecilia Carenfelt

Justerat                      Maria Jansén


Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shmm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala även om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet skall ändras.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas. Beslut finns även anslaget på Statens historiska museers anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till regeringen.

Om något är oklart kan du vända dig till personalspecialisten på Statens historiska museer, tfn. 08-519 556 00.