Nytillsatta tjänster

Här hittar du utannonserade jobb som nyligen är tillsatta. Du kan också läsa om hur du överklagar ett anställningsbeslut.

Besluten om anställningar finns även anslagna på Statens historiska museums anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.


Beslut rekryteringsärende 211-1108-2018
Statens historiska museer beslutar anställa Karin Bogaeus och
Felicia Säfvenberg  som pedagoger till Hallwylska museet.
Bägge har provanställning t o m 2019-07-30

Anslaget på Statens historiska museums webb 2019-01-17

Vid protokollet

Cecilia Carenfelt
HR
Justerat
Heli Haapasalo
Museichef

Tjänsterna som entrévärdar och säljare till Historiska museer är nu tillsatta. Mer information kommer inom kort.

Anställning av Kajsa Andreasson vid Arkeologerna i Mölndal
Statens historiska museer beslutar att anställa Kajsa Andreasson som Arkeolog vid Arkeologerna i Mölndal från och med 2018-12-01 tillsvidare med provanställning i sex månader enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) 6 §.

Anslaget på Statens historiska museums anslagstavla den 22 november 2018

Vid protokollet
Kicki Nylander

Justerat
Bo Kölqvist

Anställning av Karolina Müller vid Arkeologerna i Mölndal
Statens historiska museer beslutar att anställa Karolina Müller som Arkeolog vid Arkeologerna i Mölndal från och med 2018-12-01 tillsvidare med provanställning i sex månader enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) 6 §.

Anslaget på Statens historiska museums anslagstavla den 22 november 2018

Vid protokollet
Kicki Nylander

Justerat
Bo Kölqvist

Anställning av Jessica Andersson vid Arkeologerna i Mölndal
Statens historiska museer beslutar att anställa Jessica Andersson som Arkeolog vid Arkeologerna i Mölndal från och med 2018-12-01 tillsvidare med provanställning i sex månader enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) 6 §.

Anslaget på Statens historiska museums anslagstavla den 22 november 2018

Vid protokollet
Kicki Nylander

Justerat
Bo Kölqvist

Anställning av Andreas Skredsvik vid Arkeologerna i Mölndal
Statens historiska museer beslutar att anställa Andreas Skredsvik som Arkeolog vid Arkeologerna i Mölndal  från och med 2018-12-01 tillsvidare med provanställning i sex månader enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) 6 §.

Anslaget på Statens historiska museums anslagstavla den 22 november 2018

Vid protokollet
Kicki Nylander

Justerat
Bo Kölqvist

Anställning av Anders Kjellin vid Arkeologerna i Mölndal
Statens historiska museer beslutar att anställa Anders Kjellin som Arkeolog vid Arkeologerna i Mölndal från och med 2018-12-01 tillsvidare med provanställning i sex månader enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) 6 §.

Anslaget på Statens historiska museums anslagstavla den 22 november 2018

Vid protokollet
Kicki Nylander

Justerat
Bo Kölqvist

 


Överklagan

Om du vill överklaga ett beslut om anställning skall du skriva till: Statens historiska museer, Box 5428, 114 84 STOCKHOLM eller via e-post registrator@shmm.se.

I brevet talar du om vilket anställningsbeslut du överklagar, till exempel genom att ange anställningens referensnummer. Tala även om vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet skall ändras.

Statens historiska museer måste få ditt överklagande inom tre veckor från den dag anställningsbeslutet anslogs på myndighetens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas. Beslut finns även anslaget på Statens historiska museers anslagstavla på Storgatan 41 i Stockholm.

I beslutet om anställning framgår när ett överklagande senast skall ha inkommit till Statens historiska museer.

Myndigheten besvarar ditt överklagande och sänder därefter detta vidare för prövning till regeringen.

Om något är oklart kan du vända dig till personalspecialisten på Statens historiska museer, tfn. 08-519 556 00.