Aktuellt

2017-11-29

Beslut om insynsråd från 2018

Kulturdepartementet har fattat beslut om ledamöter i myndighetens insynsråd åren 2018–2020. Beslutet innebär att nuvarande ledamöters uppdrag förlängs. Rådets ledamöter är därmed även fortsatt: Anders Högberg, professor vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö Eskil Franck, docent i teologi Johanna Sandahl, agronom och ordförande i Naturskyddsföreningen Seher Yilmaz, kommunikationskonsult och ordförande i Rättviseförmedlingen

2017-06-01

SHMM och LSH går samman

Regeringen har den 1 juni beslutat att ge Statens historiska museer (SHMM) uppdraget att förbereda inordnandet av samtliga uppgifter vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) i SHMM från och med 1 januari 2018. Samtidigt får LSH i uppdrag att förbereda överföring av myndighetens uppgifter till SHMM samt en avveckling av myndigheten. ...

2017-01-13

Tingsrättens dom fastställer Myntkabinettets äganderätt

Fredagen den 13 januari kom Stockholms tingsrätts dom gällande en tvist mellan Svenska Numismatiska föreningen och Kungl. Myntkabinettet. Ärendet gäller äganderätten till föremål ur en stor samling mynt, sedlar och polletter, från numismatikern Sven Svenssons kvarlåtenskap. Tvisten har pågått i snart fem år och kulminerade i oktober 2014 då Svenska Numismatiska föreningen lämnade in en stämningsansökan, ...

2016-12-08

Ny myndighet ska främja kunskapen om Sveriges historia

Regeringen har i dag, den 8 december, presenterat innehållet i den ”Lagrådsremiss: Kulturarvspolitik” som ska läggas fram i riksdagen för beslut under våren 2017. Förslaget om att skapa en ny museimyndighet genom ett samgående mellan Statens historiska museer (SHMM) och Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH) ligger som en del i propositionen. ...

2016-10-27

Myntkabinettet flyttar

Statens historiska museer har beslutat att flytta Kungl. Myntkabinettets verksamhet från de nuvarande lokalerna på Slottsbacken 6 till kvarteret Krubban på Östermalm. Därigenom samordnas två av myndighetens museer på ett och samma ställe, då Historiska museet redan finns i kvarteret. Det nuvarande hyreskontraktet på Slottsbacken i Gamla Stan är uppsagt från och med årsskiftet 2018/2019. ...

2016-09-20

Fyra extra miljoner till SHMM

I budgetpropositionen som regeringen lämnade på tisdagen föreslås att Statens historiska museer tillförs fyra miljoner kronor årligen 2017–2020. Syftet är att myndigheten ska ges bättre förutsättningar att arbeta för en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning som även ska ge förutsättningar för ökad delaktighet. – Vi är självklart oerhört glada över att våra insatser hittills uppmärksammas och ...

2016-05-26

Samgående mellan SHMM och LSH

Regeringen föreslår ett samgående mellan Statens historiska museer (SHMM) och Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH) från 1 januari 2018. Förslaget innebär bildandet av en större myndighet med breddat uppdrag kring historia i Sverige från forntid till nutid. Syftet med förslaget är bland annat att den nya myndigheten, med utgångspunkt i sina ...

2016-05-18

Rapport om mänskliga kvarlevor

I oktober 2015 fick Statens historiska museer (SHMM) i uppdrag av regeringen att göra en översikt om mänskliga kvarlevor vid museer. Den färdiga rapporten visar att minst 66 svenska museer har mänskliga kvarlevor i sina samlingar. En arbetsgrupp har skickat en enkät till 390 offentliga museer, samrått med olika aktörer, genomfört en hearing och en ...

2016-04-05

Historiska bygger om Centralmagasinet

Historiska museet bygger om det så kallade Centralmagasinet i kvarteret Krubban i Stockholm. Magasinet stängs 15 augusti 2016 och beräknas öppna igen i slutet av 2017. I magasinet förvaras en stor del av museets samlingar av arkeologiskt material från olika tidsåldrar, i synnerhet material från äldre undersökningar. Samlingarna i Centralmagasinet och direkt angränsande magasin kommer ...